Història

En les darreres dècades del segle XX, Castellbisbal esdevingué un municipi majoritàriament industrial. L’estructura econòmica tradicional es va veure alterada a partir de la dècada del 1960 per l’explotació de terrals (extracció de graves i argiles), l’establiment de diversos polígons industrials, la construcció de polígons residencials, el pas de l’autopista AP-7, etc.

Les principals activitats industrials corresponen als sectors tèxtil, metal·lúrgic, alimentari, químic, de la construcció, de la ceràmica, del vidre, del plàstic, elèctric i dels mobles.

Castellbisbal compta actualment amb nou polígons industrials i unes 370 empreses.

Poder representar tot aquest conjunt davant les administracions i altres interlocutors socials va ser la raó principal per crear Castellbisbal empresarial.

Procés constituent de 
Castellbisbal Empresarial es va donar a conèixer públicament el 27 de novembre de 2010 durant un acte de presentació que va tenir lloc a la sala de plens de l’Ajuntament. El procés de constitució de l’AECA va iniciar-se un any abans quan un grup d’empresaris va prendre la decisió d’agrupar-se amb la finalitat d’enfortir el teixit empresarial de la vila i treballar per al seu desenvolupament, reivindicant un equilibri territorial que aporti un major nivell de progrés i benestar. Amb el compromís de l’entitat de la defensa ferma dels interessos de l’empresari, el respecte per l’entorn, la capacitat d’innovació i anticipació i la voluntat de participar en el disseny del futur del teixit empresarial del municipi”.

El 2011 es signa un conveni per afavorir l’existència d’un marc estable de col·laboració amb l’Ajuntament que permeti promocionar i enfortir el teixit empresarial del municipi, la signatura del conveni de col·laboració entre ambdues entitats permetrà iniciar accions conjuntes per enfortir el paper de Castellbisbal com a pol estratègic de desenvolupament empresarial.
 L’acord preveu la creació d’una comissió de seguiment que serà l’encarregada de coordinar les diferents actuacions que es desenvolupin dins del marc del conveni.

poligon