Objectius

Missió

Desenvolupament empresarial tant individual com col·lectiu de les empreses del municipi de Castellbisbal.
Definit amb 4 aspectes :
  1. Caràcter associatiu
  2. Independent
  3. Voluntari
  4. Sense ànim de lucre

Visió

Pretén ser reconeguda pels associats, com a organització aglutinadora. De l’empresa/empresari de Castellbisbal.
Pretén ser reconeguda per les institucions públiques i privades com a interlocutora en tot allò relacionat amb el desenvolupament econòmic, el procés social, i la col·laboració amb el Municipi.

Valors

Orientar al soci. Amb actitud proactiva de resposta a les seves necessitats.
Referent. Model de comportament honest i transparent.
Professional i treball en equip. La porta comú i participació activa a fi d’aconseguir sinergies entre els associats.
Entitat representadora. Ser una associació sòlida, potent i transparent que des de l’esforç conjunt puguem tenir una entitat que representi el món empresarial de Castellbisbal en diferents àmbits. Professionals, laborals, econòmics, administratius, polítics i socials.